top of page
Buddha Statue _edited.jpg

Praktische informatie

Vergoeding verzekering

Afhankelijk van je aanvullende verzekering is het mogelijk een deel van de kosten vergoed te krijgen. Transpersoonlijke therapie valt bij de verzekering onder psychosociale therapie, een vorm van psychosociale zorg. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar of kijk op Zorgwijzer.   

Annuleren afspraken

Ben je verhinderd of wil je je afspraak annuleren: Je kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verzetten. Daarna wordt het tarief in rekening gebracht.

Behandelovereenkomst

Als je besluit om na de intake te starten met een therapie-traject dan sluiten we een (wettelijk verplichte) behandelovereenkomst. Lees hier de volledige tekst. 

Locatie

Mijn praktijk is gevestigd in het centrum van Rotterdam in Studio Oost West 

(voor meer informatie zie: studiooostwest.nl)

Therapiepraktijk Anna / Studio Oost West

Westblaak 146, 3012 KM Rotterdam

Thormico gebouw, Ingang Hal A, 9e verdieping, Kamer YinYang

Studio Oost West bevindt zich in het Thornico gebouw op zowel de beganegrond als op de 9e verdieping. Therapiepraktijk Anna bevindt zich op de 9e verdieping, kamer YinYang. U kunt zich aanmelden bij de ingang van Hal A via het aanmeldsysteem.

 

Voor een routebeschrijving en hoe u zich kunt aanmelden klikt u hier voor meer informatie en uitleg.

IMG_0621.heic

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

 • Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke proces gedurende uw behandeling. In de behandelovereenkomst en het intake-verslag staan soms ook medische gegevens zoals medicijngebruik en gegevens over eerdere/andere behandelingen. Verder bevat het dossier uw voor- en achternaam, uw adresgegevens en telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw beroep en de naam van uw huisarts.

 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 • Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik er voor zorg dat ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier en dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  • De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij samenwerking met een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen. 

 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 • Bij het vermoeden van huiselijk geweld, handel ik volgens de meldcode. Voor meer info klik hier voor meer informatie op de Rijksoverheid.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar: 1. Uw naam, adres en woonplaats, 2. uw geboortedatum, 3. de datum van de behandeling, 4. een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’ of ’therapie sessie’, 5. de kosten van het consult. 

Privacy-, Cookie- en AVG verklaring

Door de website van Therapiepraktijk Anna te bezoeken en/of gebruik te maken van de diensten van Therapiepraktijk Anna, vindt er een uitwisseling van gegevens plaats. Dit kan zijn in de vorm van daadwerkelijke persoonsgegevens die je bij Therapiepraktijk Anna invult, of in de vorm van cookies die de website creëert. U kunt hier de Privacy-, Cookie- en AVG verklaring na slaan van Therapiepraktijk Anna.

Heb je suggesties, klachten of vragen over het privacy beleid? Stuur een e-mail naar therapiepraktijkanna@gmail.com

Therapiepraktijk Anna is aangesloten bij

NFG logo_edited.png

AGB code zorgverlener: 90117350

AGB code praktijk: 90093459

NFG registratienummer: 9843

RBCZ registratienummer: 230539R

KVK: 71599541

RBCZ-logo_RGB_payoff.png

Klachtenregeling

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met mij te bespreken en mogelijk op te lossen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. 

Elke professionele zorgverlener is zelf verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg, (afgekort WKKGZ) in orde te hebben. 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en heb ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. Via de NFG ben ik aangesloten bij Quasir. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via deze link.

NFG logo.jpeg
Logo-Quasir-Perspectief-2022-1682046767.jpeg
Afspraak, aanmelden of vragen

Als je nog vragen hebt of je wilt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, dan kun je mij via onderstaand contactformulier een bericht sturen.

Dank voor je bericht!

Ik probeer zo snel mogelijk contact op te nemen

Praktijk Oost West-12_edited.jpg
bottom of page